SKEF

SKEF är en branschorganisation för kreditbolag som erbjuder snabblån. Organisationen avser att vara en trygghet för konsumenter genom att samla alla seriösa kreditgivare. Det här ska göra det enklare för konsumenten att avgöra om företaget är legitimt. SKEF har funnits sedan 2013 och syftar till att ge snabblånsbranschen ett bättre rykte.

SKEF samlar seriösa kreditgivare

SKEF samlar de kreditgivare som är legitima. Det här innebär att företagen i organisationen ska följa god sed. Det betyder att företagen gör en korrekt kreditupplysning och säkerställer att konsumenten kan återbetala lånet. De reglerar även de räntor som tas, då vissa företag tar oskäligt höga räntor. Utöver det här har det en del krav som måste uppfyllas för medlemskap:

  1. Kapital. Företag i organisationen måste ha ett kapital som överstiger det belopp som SKEF beslutar. Detta ska förebygga att företaget går i konkurs samt att de kontinuerligt ska kunna bedriva sin verksamhet.
  2. Kreditupplysningar. SKEF kräver att en riktig kreditupplysning tas och att företaget säkerställer låntagarens återbetalningsmöjlighet.
  3. Licens. För att ett företag ska få ett medlemskap krävs en licens för verksamheten som utfärdas av Finansinspektionen.
  4. Skydd av personuppgifter. SKEF kräver även att företagen följer svensk lagstiftning angående hantering av personuppgifter.

Dessa fyra punkter ska säkerställa att företaget bedriver sin verksamhet långsiktigt och att ditt lån och dina uppgifter är hanterade enligt lag och god sed.

SKEF ger dig som lånar pengar bättre villkor

Genom att SKEF samlar seriösa kreditgivare och ställer krav på medlemskapet blir det enklare för dig att ta lån. Om du före 2013 velat avgöra om ett företag var seriöst var du tvungen att själv säkerställa att de fyra punkterna ovan var uppfyllda. Idag kan du enkelt kolla om de är medlemmar i SKEF, då detta medlemskap säkerställer dessa krav.

Tips! På Låneguiden jämförs endast seriösa långivare. Har du högre krav på den långivare du ansöker om lån hos kan du kontrollera om denne är medlem i SKEF. Ett medlemskap i SKEF innebär att långivaren uppfyller organisationens hårt ställda krav, vilket kan vara en trygghet för dig som låntagare.

Förhoppningen är att kunna få bort de oseriösa aktörerna som fortfarande bedriver verksamhet. Därför är det ett mycket klokt val att kolla om företaget du lånar av är medlem i SKEF eller i annat fall kolla att deras krav är uppfylla.

Hitta bästa räntan på privatlån
Välj lånebelopp
0 kr
5 000 kr 600 000 kr